Welkom op mijn site!

Mijn levensfilosofie is, dat we op deze aarde zijn, om een gelukkig en vervuld leven te leiden. Juist daarom is het met elkaar verbinden van inspirerende mensen, delen en wederzijds gunnen mijn passie. Ik vertrouw op de eigen kracht van ieder mens en respecteer het persoonlijke pad dat we allen bewandelen. Dit is ook het motto in mijn werk als cultuurondernemer, coach en BodyTalker. 


Sinds medio 2003 werk ik als kunst- en cultuurondernemer. Mijn doel is mensen met verschillende achtergronden op creatieve terreinen met elkaar te verbinden. Festivals, tentoonstellingen en debatten behoren tot mijn werkterrein, evenals het opzetten van sponsordiners, conferenties en het verzorgen van lezingen.


Mijn activiteiten richten zich op beleid, concept en realisatie van (cultuur)projecten. Daarbij vervul ik graag verschillende rollen: adviseur, coach, projectleider en uitvoerder. Ik functioneer als klankbord, bedenk concepten en manage projecten - eventueel ook ad hoc.

In de loop der jaren heb ik een breed netwerk opgebouwd in de cultuursector (m.n. podiumkunsten en de beeldende kunst), bij grote maatschappelijke organisaties, NGO’s en de media. Vaak sluiten mijn opdrachten aan bij maatschappelijke- en internationale vraagstukken en ontwikkelingssamenwerking.


Ik heb een ruime expertise in hedendaagse kunst en cultuur van Noord-Europa tot in Afrika. De Arabische Wereld neemt daarnaast een speciale plek in. Mede omdat ik meerdere maanden in Syrië, Libië en Algerije heb gewoond.

Als coach werk ik vanuit systemisch coachen, een methode die door Bert Hellinger is ontwikkeld. De opleiding heb ik bij Astrid van Noort in Rotterdam afgerond. Systemisch werk plaatst een coachingsvraag altijd binnen de context die er is. Samen met de cliënt kijk ik naar de dynamieken die spelen (op het werk, in het gezin, een relatie) en wat ze vertellen. Deze manier van kijken en handelen, kun je benoemen als systemisch. Met de cliënt kijk ik, wat de eerste stap is van een oplossingsgerichte handeling.


Naast het bovenstaande heb ik mijn eigen praktijk voor BodyTalk. BodyTalk is een eenvoudige en krachtige manier om balans en herstel van gezondheidsklachten te stimuleren. Gebaseerd op oude oosterse medische tradities evenals hedendaagse westerse geneeskunde, brengt BodyTalk onze lichaam en geest (weer) in evenwicht. Als we in evenwicht zijn, heeft dat een positief effect op ons welzijn.

Zin in een inspirerende ontmoeting?! Neem eens contact op!