Coaching

Als coach werk ik vanuit systemisch coachen, een methode die door Bert Hellinger is ontwikkeld. De opleiding heb ik bij Astrid van Noort in Rotterdam afgerond. Door systemisch te werken, plaats ik een coachingsvraag altijd binnen de context die er is. Samen met de cliënt kijk ik naar de dynamieken die spelen (op het werk, in het gezin, een relatie) en wat ze vertellen. Vervolgens kijk ik met de cliënt, wat de eerste stap is van een oplossingsgerichte handeling. Daarbij vertrouw ik op de eigen kracht van ieder mens en respecteer het persoonlijke pad dat we allen bewandelen. Mijn focus is op kleine, interventies die een blijvende verandering initiëren, in plaats van langdurige gesprekken en trajecten.